Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia psychodynamiczna w oparciu o którą pracuje nasz Ośrodek wywodzi się z nurtu psychoanalitycznego. Oznacza to, że uznajemy, że problemy pacjenta są wyrazem jego przeżyć wewnętrznych, które można poznać i zrozumieć w kontakcie z terapeutą. Taka relacja daje pacjentowi możliwość poznania siebie i zrozumienia znaczenia swoich objawów. Świat wewnętrzny każdej osoby kształtuje się w jej relacjach z najbliższymi osobami oraz ukazuje się w relacji z terapeutą.

Wnoszone przez pacjenta tematy są podczas sesji terapeutycznej omawiane z uwzględnieniem historii życiowej pacjenta oraz analizy procesów nieświadomych. Poprzez relację terapeutyczną następuje zmiana obrazu siebie pacjenta, postrzegania świata oraz własnych trudności i obszarów konfliktowych.

Terapia odbywa się w oparciu o strukturę tj. ustalone na pierwszym spotkaniu częstotliwość, czas trwania sesji (45-50min) oraz odpłatność. Dobór technik psychoterapeutycznych uzależniony jest od typu leczonych zaburzeń.
W celu ustalenia formy dogodnej i właściwej dla Państwa pomocy oraz ustalenia sposobu pracy psychoterapeutycznej należy umówić się telefonicznie na konsultację.

Psychoterapię proponujemy osobom, które doświadczają między innymi:

 

Koszt sesji terapeutycznej od 100 zł / 50 min