Bezsenność – leczenie bezsenności – psychoterapia w Gdyni

Bezsenność (zaburzenia snu) jest objawem istniejących problemów natury psychologicznej lub psychiatrycznej. Bezsenność to zmniejszona ilość lub jakość snu, która przeżywana może być w następujący sposób:

  • jako brak uczucia wyspania pomimo dostatecznej ilości snu
  • częste lub przedwczesne przebudzenia
  • trudności w zaśnięciu

Przewlekle trwająca bezsenność wpływa negatywnie na nastrój (obniżając go lub wywołując uczucie rozdrażnienia, złości), na zachowanie oraz wykonywanie zadań i jest przyczyną uczucia zmęczenia oraz pogorszenia jakości życia. Według niektórych badaczy bezsenność może odgrywać znaczącą rolę w powstawaniu depresji lub innych chorób psychicznych.
Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na leczenie bezsenności (zaburzeń snu) poprzez rozpoznawanie źródeł napięcia, stresu oraz rozwiązanie konfliktów intrapsychicznych. Psychoterapia pozwala na osiągnięcie trwałych efektów leczenia po jej zakończeniu. Pacjenci często czują, że ich życie nabiera innego wymiaru, a nieustannie towarzyszący im niepokój stopniowo zastępuje spokój i radość.
Zespół Przestrzeni Rozwoju w Gdyni bazując na doświadczeniu i wiedzy prowadzi psychoterapię pacjentów borykających się z bezsennością i proponuje skorzystanie z konsultacji psychologicznej, która jest wstępem do podjęcia psychoterapii.