Lęk o różnym podłożu

W wypadku strachu osoba, która go doświadcza może jasno określić jego źródło. Natomiast lęk jest odczuwany jako stan niepewności wobec nieokreślonego zagrożenia. Powoduje to utrzymujący się stale dyskomfort i napięcie, mogą pojawiać się także bóle głowy, problemy ze snem i poczucie ciągłego zmęczenia. Nierzadko osoba przeżywająca takie stany ma skłonność do bardzo krytycznego osądzania siebie i własnych możliwości. Chociaż potrafi dostrzec swoje mocne strony, umiejętności, jednak nie potrafi z nich korzystać. Nie jest w stanie opanować uczucia lęku, co często prowadzi do unikania podejmowania działań. Tym samym bardzo często odbiera sobie okazje na sytuacje, w których mogłaby odnieść powodzenie.

Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na leczenie zaburzeń lękowych poprzez rozpoznawanie źródeł lęku w procesie rozwoju oraz rozwiązanie konfliktów wewnątrzpsychicznych. Psychoterapia pozwala na osiągnięcie trwałych efektów leczenia po jej zakończeniu. Pacjenci często czują, że ich życie nabiera innego wymiaru, a nieustannie towarzyszący im lęk stopniowo zastępuje przyjemny spokój i radość.
Zespół Przestrzeni Rozwoju w Gdyni bazując na doświadczeniu i wiedzy prowadzi psychoterapię pacjentów borykających się z uczuciami: niepokoju, strachu, lęku i proponuje skorzystanie z konsultacji psychologicznej, która jest wstępem do podjęcia psychoterapii.