Psychoterapia dzieci i młodzieży

Regularne, lub odbywające się w zależności od zaistnienia takiej potrzeby, spotkania z psychoterapeutą, których celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom/ opiekunom.

Spotkania z dzieckiem (indywidualne lub w obecności opiekunów, w zależności od wieku dziecka) pozwalają poznać istotę jego problemów i nauczyć lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach będących źródłem problemów dziecka i jego otoczenia.

Spotkania z rodzicami mają charakter psychoedukacyjny, ich celem jest zapoznanie rodziców z efektywnymi metodami wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnymi objawami, a także w miarę możliwości zapobieganiu ich występowania.

Ofertę, kierujemy do dzieci i młodzieży przejawiających problemy wychowawcze, mających trudności w szkole, w relacjach z rówieśnikami, z wypełnianiem kolejnych zadań rozwojowych (np. kłopoty ze snem, treningiem czystości, pójściem do przedszkola, szkoły, samodzielnym odrabianiu lekcji, wywiązywaniu się z zobowiązań itp.), z objawami zaburzeń (min. ADHD, zaburzeń zachowania, zaburzeń lękowych).

Spotkania z terapeutą pozwalają uzyskać ulgę w cierpieniu dziecka oraz poprawę jego funkcjonowania w domu, przedszkolu i szkole. Pomoc psychoterapeuty obejmuje również psychoedukację dla rodziców, dzięki której możliwe jest rozwinięcie umiejętności w obszarze wychowawczym niezbędnych do uzyskania i utrzymania pozytywnych zmian w funkcjonowaniu dziecka.