Anna Oller

dr n. hum., psychoterapeuta
tel. 660 299 442

e-mail: a.oller@przestrzen-rozwoju.pl

Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, następnie na Uniwersytecie SWPS, Wydziale Zamiejscowym w Sopocie. Absolwentka kursu psychoterapii psychoanalitycznej organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych i par oraz udziela konsultacji psychologicznych. Współpracuje z gdyńską firmą Solution, działającą w obszarze doradztwa zarządzania personelem, m.in. jako konsultant i asesor podczas oceny kompetencji miękkich pracowników.

Doświadczenie kliniczne zdobywała, m.in. podczas stażu w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Józefa Babińskiego w Krakowie, w dominikańskim Centrum Pomocy Psychologicznej. W gdyńskiej fundacji „Między Słowami” realizowała różnorodne formy pomocy i wsparcia psychologicznego dla osób z afazją (po urazie mózgu – udarze czy wypadku komunikacyjnym) i ich rodzin. Aktualnie wspiera psychologicznie rodziny podopiecznych gdyńskiego hospicjum dla dzieci Bursztynowa Przystań oraz osoby przeżywające stratę. Swoją wiedzę systematycznie pogłębia, biorąc udział w konferencjach i szkoleniach branżowych.
Pracę z pacjentem poddaje systematycznej superwizji.