Poczucie straty, takiej jak śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, zdrowia, rozwód itp.

Każda dotkliwa strata, spowodowana zarówno śmiercią bliskiej osoby czy zakończeniem relacji, jak i utratą pracy, celu życiowego, zdrowia czy statusu społecznego burzy dotychczasowy porządek. Żałoba jest reakcją na ten stan. To proces, którego celem jest stopniowa adaptacja do nowej sytuacji. Każda żałoba może przebiegać nieco inaczej. W wypadku straty bliskiej osoby duży wpływ na to, jak jest przeżywana ma relacja, jaką się miało z osobą zmarłą, a także wcześniejsze doświadczenia utraty. Niekiedy osoba, która doświadczyła straty broni się przed cierpieniem, odcinając się od własnych uczuć: smutku, złości czy żalu. Nie ma z nimi kontaktu, co może prowadzić do depresji.

Czasami zdarza się, że myśli o stracie stają się tak natarczywe i przygniatające, że uniemożliwiają powrót do wcześniejszych aktywności, takich jak np. praca, nauka czy utrzymywanie relacji z innymi ludźmi. Mogą pojawiać się myśli samobójcze. Wówczas mamy do czynienia z tzw. żałobą powikłaną. W takim stanie warto poszukać wsparcia u specjalisty.

Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na bezpieczne przejście przez żałobę, doświadczając zrozumienia i akceptacji dla wszystkich uczuć i myśli, jakie się pojawiają w tym procesie.

Zespół Przestrzeni Rozwoju w Gdyni bazując na doświadczeniu i wiedzy prowadzi psychoterapię pacjentów borykających się z uczuciami: rozpaczy, braku poczucia sensu, niepokoju, strachu, lęku i proponuje skorzystanie z konsultacji psychologicznej, która jest wstępem do podjęcia psychoterapii.