Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, inne) – leczenie psychoterapia w Gdyni

Zaburzenia odżywiania należą do grupy zaburzeń psychicznych i wymagają kompleksowego leczenia.

Do najczęściej występujących zaburzeń odżywiania zalicza się:

  1. anoreksję (anorexia nervosa, jadłowstręt psychiczny)
  2. bulimię (bulimia nervosa, żarłoczność psychiczna)
  3. Inne rzadsze postacie zaburzeń odżywiania opisane w klasyfikacji ICD-10 to m.in.: jadłowstręt psychiczny atypowy, atypowa żarłoczność psychiczna, przejadanie się lub wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi oraz inne nieokreślone zaburzenia odżywiania się.

Przyczyny i mechanizmy powstawania zaburzeń odżywiania należy rozpatrywać indywidualnie dla każdej chorującej osoby, niemniej warto uwzględnić tzw. model biopsychospołeczny. W modelu tym lekarz psychiatra i psychoterapeuta zwraca uwagę na szereg różnych czynników biologicznych, psychologicznych, osobowościowych, społecznych, środowiskowych i kulturowych pacjenta, które mogą wpływać na początek i rozwój oraz przebieg tych zaburzeń.

Zespół Przestrzeni Rozwoju w Gdyni bazując na doświadczeniu i wiedzy prowadzi psychoterapię pacjentów cierpiących na zaburzenia odżywiana oraz psychoedukację rodzin.