Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Ofertę kierujemy głównie do psychologów, pedagogów, nauczycieli i studentów kierunków humanistycznych.

Dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy. Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia:

  • opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych
  • uczy organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych
  • umożliwia  diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kwalifikowanie do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia, a także przygotowuje na poziomie podstawowym do pracy terapeutycznej.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o Certyfikaty: Socjoterapeuty i Trenerski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kontynuowania na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej.

Absolwenci pierwszego roku Studium będą mieli możliwość odbycia praktyk we współpracujących z nami placówkach psychologicznych i opiekuńczo-wychowawczych.

To co wyróżnia Nas na tle innych szkoleń to profesjonalizm, doświadczona kadra oraz sposób prowadzenia szkolenia, który umożliwia kursantom zdobycie praktycznych umiejętności w pracy socjoterapeuty, trenera. W trakcie szkolenia tworzymy przestrzeń do samopoznania, przyjrzenia się swoim wyobrażeniom, oczekiwaniom oraz lękom związanych z pracą zawodową. Uczymy rozumienia psychopatologii w oparciu o paradygmat psychodynamiczny dzięki czemu kontakt pomocowy staję się pełniejszy a nasze działania skuteczniejsze.

Szkolenie odbywa się w oparciu o trening interpersonalny jak również metody warsztatowe, seminaria, wykłady, opisy przypadku oraz superwizje.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 663-534-604 i wypełnienie formularza:
http://www.kcp.krakow.pl/szkolenia/formularze/zgloszenie-do-studium-socjoterapii-i-psychoterapii-mlodziezy
(proszę zaznaczyć -GDYNIA(CPPR)- jako miejsce szkolenia

OPIS SZKOLENIA

ETAP WSTĘPNY 

ETAP ZAAWANSOWANY

TERMINY ZJAZDÓW

2015/2016 z informacją ze pojawią się w krótce

MIEJSCE ZAJĘĆ

Centrum Psychoterapii Przestrzeń Rozwoju
Gdynia ul. Armii Krajowej 25B/4 
(1 piętro)
wejście od ul.Abrahama

OPŁATY

  • 100 zł – pierwsza rata kwalifikacyjna (płatna przed zajęciami)
  • 2 400 zł  w 8 ratach po 300zł (płatne podczas zajęć w Gdyni)
  • 1  300 zł – Intensywny Trening Wakacyjny

Razem:  3 800 zł za pierwszy rok szkolenia

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWĄ KONSTRUKCJĘ SZKOLENIA

OPINIE

“Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży to szkoła wyjątkowa, miejsce, gdzie doświadcza się autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, jego troskami i radościami, bezsilnością i mocą,   jasną i ciemną stroną ludzkiej natury…

I rok był dla mnie wielką przygodą, a jednocześnie okresem głębokiego samopoznania, niezwykle intensywnego rozwoju. Liczyła się każda minuta, każde zadanie do wykonania, każde słowo…

Dziękuję Panu Sebastianowi Pienkowskiemu i Pani Wiktorii Metys za trening zdolności interpersonalnych i wprowadzenie w tajniki nowego zawodu, a zespołowi KCP za niezwykłe przeżycia na Intensywnym Treningu Wakacyjnym. Niecierpliwie czekam na kolejne szkolenia.”

Judyta Popów  ( jupop@wp.pl )

“Uważam, że Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest szkołą o wysokiej renomie godną polecenia dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie psychoterapii oraz pracować terapeutycznie z drugim człowiekiem.

Uczestnictwo w zajęciach pierwszego roku pozwoliło mi na doświadczenie intensywnego rozwoju osobistego, przeżywania różnorakich emocji oraz zmierzanie się z bezsilnością, własnymi troskami i możliwościami.  Poza tym dzięki nauce w tej szkolepozyskałam mnóstwo cennych wskazówek i wiedzy dotyczącej przyszłej pracy psychoterapeuty.”

Aneta Nowak (aneta.iwona.nowak@wp.pl )

“Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży to bardzo dobre szkolenie dla osób pracujących lub chcących pracować w bliskości z drugim człowiekiem, bądź grupą osób. Pani Wiktoria i Pan Sebastian w profesjonalny i subtelny sposób wprowadzają w świat ludzkiej duszy, dzięki czemu szkolenie staje się interesującą przygodą i niezwykle wartościowym przeżyciem. Takim właśnie był dla mnie pierwszy rok Studium i bardzo cenne jest, że na tym się nie skończył.

Umiejętności, wiedza i doświadczenie, które nabyłam podczas szkolenia pomagają mi w pełniejszym rozumieniu drugiego człowieka, zarówno w pracy socjoterapeutycznej,  jak i w życiu osobistym. W trakcie tego roku szkolenia również niejednokrotnie miałam okazję bliższego spotkania z samą sobą, przyjrzenia się sobie, zweryfikowania zasobów, ograniczeń, możliwości, a także glębszego zrozumienia swoich reakcji. Z całą pewnością rozwój osobisty jest wpisany w uczestnictwo wszkoleniu.

Osobom, które decydują się na rozpoczęcie Studium  życzę bogatych przeżyć i satysfakcji, sobie natomiast – więcej takich osób jak Pani Wiktoria i Pan Sebastian na drodze dalszego rozwoju.”

Monika Czaja (monika.czaja@gmail.com)