ETAP ZAAWANSOWANY

ROCZNE SZKOLENIE skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie nieterapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły ETAP WTĘPNY. Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikatu Socjoterapeuty i rekomendacji Trenera II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zajęcia odbywają się równolegle w kilku miastach Polski w: Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie.

Na zajęcia składa się:
Pierwszy INTENSYWNY TRENING WAKACYJNY (11dniowe zgrupowanie szkoleniowe w drugiej połowie sierpnia)

 • Pomoc psychologiczna – perspektywa psychodynamiczna (WYKŁAD)
 • Kontakt terapeutyczny (WARSZTAT)
 • Praca z grupą (WARSZTAT/SEMINARIUM)
 • Zajęcia superwizyjne: Grupa Balinta

Osiem dwudniowych spotkań (pt/sob lub sob/niedz w zależności od miejsca realizacji)

Podstawowe zagadnienia psychoanalizy, psychoterapii i pomocy psychologicznej (WYKŁAD I SEMINARIUM)

 • Podstawowe zagadnienia relacji terapeutycznej (WYKŁAD I SEMINARIUM)
 • Analityczne teorie rozwoju dzieci i młodzieży (WYKŁAD)
 • Proces grupowy – ujęcie humanistyczne (WYKŁAD)
 • Praca z grupą – zajęcia socjoterapeutyczne, integracja, psychodrama, psychorysunek (WARSZTAT)
 • Techniki socjoterapii w profilaktyce patologii społecznej, profilaktyka uzależnień (WARSZTAT)
 • Zajęcia superwizyjne: Grupa Balinta

Drugi INTENSYWNY TRENING WAKACYJNY (11-dniowe zgrupowanie szkoleniowe, do wyboru: w drugiej połowie czerwca lub pierwszej połowie lipca)

 • Proces terapii indywidualnej i grupowej, proces terapeutyczny (WYKŁAD)
 • Analiza przypadku/Psychodrama (WARSZTATY)
 • Zajęcia superwizyjne: Grupa Balinta

Łącznie szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć.

Warunkiem zaliczenia Szkolenia jest:

 • pozytywny wynik egzaminu na zakończenie Szkolenia,
 • zaliczenie zajęć składających się na Szkolenie.
 • uregulowane sprawy formalne

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne otrzymało akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty, jako placówka prowadząca kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.