Opis Szkolenia

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest dwuetapowym szkoleniem. Ideą szkolenia jest przygotowanie:

  • psychologów,
  • pedagogów,
  • wychowawców,
  • nauczycieli,
  • socjoterapeutów,
  • pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej,
    pracowników socjalnych,
  • wszystkich osób pracujących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

do pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych a także terapeutycznych innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do certyfikatu socjoterapeuty i treneraPolskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Etap wstępny szkolenia z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest to część szkolenia realizowana w wielu miastach Polski przez ośrodki współpracujące z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, umożliwiając w ten sposób szkolenie się w dogodnym dla kursanta miejscu.
Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym.
Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, który daję podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia. Kurs rozwijając dotychczas otrzymaną wiedzę koncentruje się na umiejętnościach diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Etap zaawansowany realizowany jest tylko w 5 miastach Polski, czyli w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie.