Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców doświadczających trudności w rozumieniu swoich dzieci oraz dla tych, którzy chcą zasięgnąć porady odnośnie rozwoju i wychowania dziecka.

Wychowywanie dzieci to wyzwanie, w którym oprócz satysfakcji towarzyszenia w rozwoju dziecka jest wiele chwil niepewności i niepokoju.

Konsultacja z psychoterapeutą pomaga widzieć wychowanie jako długotrwały proces, w którym obecne są zarówno sukcesy jak porażki, jednak prawdopodobnie najistotniejsza jest rozwijająca się relacja pomiędzy matką, ojcem a dzieckiem.

W konsultacji jest czas na rozmowę o konkretnych, zwracających uwagę rodziców,  zrachowaniach dzieci. Jednocześnie możliwe jest zobaczenie spraw w szerszym kontekście, co pomaga przetrzymać nieuniknione trudności, ale też ułatwia dostrzeganie nowych rozwiązań.

Zapraszamy zarówno rodziców razem wychowujących dzieci, jak też matki i ojców na co dzień wychowujących dzieci w pojedynkę.

W niektórych sytuacjach zalecamy psychoterapię dzieci lub młodzieży. Dowiedz się więcej na temat psychoterapii dzieci i młodzieży.