Zapraszamy wszystkich zainteresowaną tematyką psychologiczną, psychoterapią wszystkim, co związane z profesjonalnym pomaganiem drugiemu człowiekowi oraz pogłębieniem wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiej psychiki.

Centrum Psychoterapii Przestrzeń Rozwoju

ogłasza nabór na I rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 25b/4 prowadzonego we współpracy z Krakowskim Centrum Psychoterapii rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zapraszamy na spotkanie!!!

pt.”Zacznij swoją podróż psychoterapeuty. O tym czym jest psychoterapia oraz psychodynamiczne studium socjoterapii w praktyce ”, które odbędzie się 23 maja 2015r. o godz. 10:00 w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni. Wstęp bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie obecności wysyłając maila na adres: w.metys@przestrzen-rozwoju.pl do 20 maja 2015r. Ilość miejsc ograniczona.

Studium Socjoterapii obejmuje dwa lata nauki i jest skierowane do studentów oraz absolwentów: psychologii, pedagogiki, socjologii, politologii, medycyny oraz wszelkich nauk humanistycznych. Zajęcia mają przystępną formę warsztatów, seminariów oraz treningów.

Konstrukcja szkolenia umożliwia:

 • doświadczenie siebie jako uczestnika procesu grupowego, zobaczenia swoich zachowań, emocji, poszerzenie samoświadomości

 • doświadczenie siebie w roli osoby prowadzącej zajęcia grupowe. Zdobycie praktycznych umiejętności w pracy z grupą.

 • opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych

 • uczy organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych

 • umożliwia  diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kwalifikowanie do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia, a także przygotowuje na poziomie podstawowym do pracy terapeutycznej.

Zakres I roku Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży:

 • 40 godzinny czterodniowy trening interpersonalny wprowadzający na początku kursu, stanowiący możliwość doświadczenia siebie w kontakcie z grupą, swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej, a także jednocześnie spełniający wymóg komisji certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • 130 godzin dwudniowych warsztatów tematycznych, odbywających się raz w miesiącu przez sześć miesięcy, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wyjazdu wakacyjnego. Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy:

  • kontakt,

  • komunikacja,

  • integracja grupy,

  • podstawy pracy indywidualnej i grupowej,

  • rysunek w pracy,

  • użycie psychodramy,

  • elementy treningu twórczości, wrażliwości, asertywności i relaksacji,

  • wprowadzenie do psychoterapii.

 • 10-dniowy wyjazdowy, wakacyjny cykl zawierający w sobie:

  • 9 godzin wykładów na temat podstaw procesu terapeutycznego,

  • 18 godzin warsztatów na temat pracy z grupą,

  • 9 godzin seminariów na temat pracy z grupą,

  • 27 godzin warsztatów na temat pracy w kontakcie indywidualnym,

  • 17 godzin superwizji

  • W sumie 80 godzin zajęć.

 • Razem 250 godzin zajęć w pierwszym roku.

 • Rozpoczęcie kursu: październik/listopad 2015r.

 • koszt I roku – 3500 zł w tym:

  • 100 zł pierwsza rata kwalifikacyjna

  • 2400 zł zajęcia warsztatowe (8*300)

  • 1000 zł Intensywny Trening Wakacyjny

Możliwość kontynuowania nauki na II roku Studium.