Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia psychodynamiczna w oparciu o którą pracuje nasz Ośrodek wywodzi się z nurtu psychoanalitycznego. Oznacza to, że uznajemy, że problemy pacjenta są wyrazem jego przeżyć wewnętrznych, które można poznać i zrozumieć w kontakcie z terapeutą. Taka relacja daje pacjentowi możliwość poznania siebie i zrozumienia znaczenia swoich objawów. Świat wewnętrzny każdej osoby kształtuje się w jej relacjach z najbliższymi osobami oraz ukazuje się w relacji z terapeutą.

Wnoszone przez pacjenta tematy są podczas sesji terapeutycznej omawiane z uwzględnieniem historii życiowej pacjenta oraz analizy procesów nieświadomych. Poprzez relację terapeutyczną następuje zmiana obrazu siebie pacjenta, postrzegania świata oraz własnych trudności i obszarów konfliktowych.

Terapia odbywa się w oparciu o strukturę tj. ustalone na pierwszym spotkaniu częstotliwość, czas trwania sesji (45-50min) oraz odpłatność. Dobór technik psychoterapeutycznych uzależniony jest od typu leczonych zaburzeń.
W celu ustalenia formy dogodnej i właściwej dla Państwa pomocy oraz ustalenia sposobu pracy psychoterapeutycznej należy umówić się telefonicznie na konsultację.

Psychoterapię proponujemy osobom, które doświadczają między innymi:

 • trudności w relacjach z ludźmi
 • problemów w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych
 • trudności w utrzymywaniu satysfakcjonujących związków miłosnych
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami
 • depresji, częstych stanów obniżonego nastroju – zobacz więcej o leczeniu depresji
 • poczucia straty, takiej jak śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, zdrowia, rozwód itp.
 • lęku o różnym podłożu
 • osamotnienia, izolacji
 • nieśmiałości
 • nadpobudliwości
 • odczuwają dolegliwości somatyczne bez wyraźnej przyczyny medycznej
 • chcą poprawić jakość swojego życia
 • trudności prokreacyjnych
 • zaburzeń nerwicowych – zobacz więcej o leczeniu zaburzeń nerwicowych
 • cierpią na bezsenność – zobacz więcej o leczeniu bezsenności
 • cierpią na zaburzenia odżywiania -zobacz więcej o leczeniu zaburzeń odżywiania
 • cierpią na przewlekłe choroby – zobacz więcej o pomocy psychologicznej w przewlekłych chorobach

 

Koszt sesji terapeutycznej od 100 zł / 50 min